Jaya Jaya Shankari Jaya Parameshwari
Jaya Jaya Shankari Jaya Parameshwari

Jaya Shiva Shankari Ma

Jaya Vishweshwari Jaya Sarveshwari

Vibhuti Sundari Ma

Jaya Ma Jaya Ma

Puttaparthi Pureeshwari Ma [ Vibhuti … ]

Translation
Victory to Mother Shankari (Parvathi), Goddess of the Universe, who is besmeared with Vibhuti (Holy Ash). She has presently incarnated in Parthi as Lord Sai.
Deity
Devi
Language
Sanskrit / Hindi
Raga
Pilu

Notes:

This Raag also uses D1 as in the phrase: M1 P D1 P G1 R2.

N2   S   G2   M1   P   N2   S

S   N1   D2   P   M1   G1   R2   S   N2   S   G1   R2   S

In the Key of C:

B   C   E   F   G   B   C   

Level
Advanced
Tempo
Medium Slow
Pitch
Ref Gents Pitch: 2 Madhyam / G

| Ref Ladies Pitch: 6 Madhyam / D

Beat
8 Beat / Keherwa / Adi
Karaoke Tracks

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *