Parvathi Shankari Uma Maheshwari
Parvathi Shankari Uma Maheshwari

Puttapartheeshwari Sai Maheshwari [ Parvathi Shankari … ]

Sai Shiva Shankari Shiva Kameshwari

Shaileshwari Amba Pahi Mam

Akhilandeshwari Raksha Mam

Translation
O Mother Parvathi, consort of Lord Shiva, and Goddess of the mountains, please protect and guard me. You are none other than Lord Sai of Parthi and the Mother of the Universe.
Deity
Devi
Language
Sanskrit / Hindi
Raga
Level
Tempo
Pitch
Beat
Karaoke Tracks
Audio File
Video File

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *