Hamir Kalyani / Kedar Notes: In Raag Kedar

1511. Madhuvana Murali Guna Gao

Madhuvana Murali Guna Gao

Madhusudhana Hari Naam Japo [ Madhuvana Murali … ]

Vraja Gopi Priya Radhey Shyam Naam

Raghupathi Raghava Raja Ram Naam

Hrudaya Vihari Sri Sathya Sai Ram

Gowri Manohara Shankara Naam Bhajo