Ref Gents Pitch: 4 Pancham / F | Ref Ladies Pitch: 1 Pancham / C Notes Range Lowest Note: p / G (lower octave)

2977. You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Closest Kin, You Are My Dearest Friend

You Are My Wisdom, You Are My Treasure

You Are My Everything My Lord, My Loving Lord

You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Nearest Kin, You Are My Dearest Friend

You Are My Wisdom, You Are My Treasure

You Are My Everything, You Are My Lord, My Loving Lord

Sai no Ai wa Haha

Sai no Ai wa Haha no Ai, Sai no Ai wa Chichi no Ai

Sono Jiai no Manazashi wa, Ame noyou ni Furisosogu

2358. Sai Rama Om Sai Krishna

Sai Rama Om Sai Krishna Sai Shiva Buddha Sai Baba Om

Hari Om Hari Om Hari Hari Om Hari Om Hari Om Hari Hari Om

Rama Rama Krishna Krishna Shiva Shiva Buddha (Om) (2)

Rama Rama Rama Rama Rama, Krishna Krishna Krishna, Shiva Shiva Shiva Shiva, Shiva Buddha Shiva Sai Buddha

Rama Rama Rama Rama Rama, Krishna Krishna, Shiva Shiva Shiva Shiva, Shiva Buddha Shiva Sai Buddha

2325. Sai no Ai wa Haha

Sai no Ai wa Haha no Ai, Sai no Ai wa Chichi no Ai

Sono Jiai no Manazashi wa, Ame noyou ni Furisosogu

You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Mother, You Are My Father

You Are My Closest Kin, You Are My Dearest Friend

You Are My Wisdom, You Are My Treasure

You Are My Everything My Lord, My Loving Lord

View Song Details

2301. Sai Mahadeva (Sathya)

Sai Mahadeva (Sathya)

Parthi Pureeshwara Hey Sai Baba Maheshwara Hey [ Sai Mahadeva ]

Nirupama Guna Sadana Sai Neeraja Dala Nayana

Vibhuti Sundara Hey Sai Baba Maheshwara Hey

Ooinaru Kami yo (Sai)

Ooinaru Kami yo (Sai)

Puttaparthi ni Owasu Sai Baba Warera no Kami yo [ Ooinaru … ]

Shin no Kiyosa to Bi ni Renge no Hitomi Kagayaku

Kokoro no Yami wo Harai Ai de Hikari Tomosu

2155. Rama Krishna Jaya Bolo (Bhaja Mana)

Rama Krishna Jaya Bolo (Bhaja Mana)

Rama Krishna Jaya Sai Krishna Jaya [ Rama Krishna … ]

Raghukula Bhooshana Rama Rama Ram

Radha Madhava Shyama Shyama Shyam

Harey Ram Harey Ram Harey Krishna Harey Ram

Ai no Uta wo Utaou

Ai no Uta wo Utaou (Minna de)

Kami no Ai, Sai no Ai [ Ai no … ]

Yasashiku Hohoemu Haha no Ai

Kibishiku Mitsumeru Chichi no Ai

Subete wo Michibiku Sai Baba no Ai

1889. Ooinaru Kami yo (Sai)

Ooinaru Kami yo (Sai)

Puttaparthi ni Owasu Sai Baba Warera no Kami yo [ Ooinaru … ]

Shin no Kiyosa to Bi ni Renge no Hitomi Kagayaku

Kokoro no Yami wo Harai Ai de Hikari Tomosu

Sai Mahadeva (Sathya)

Sai Mahadeva (Sathya)

Parthi Pureeshwara Hey Sai Baba Maheshwara Hey [ Sai Mahadeva ]

Nirupama Guna Sadana Sai Neeraja Dala Nayana

Vibhuti Sundara Hey Sai Baba Maheshwara Hey