165. Arigatou Swami, Arigatou Swami

Arigatou Swami, Arigatou Swami

Kokoro no Naka ni Owasu Kami

Watashi wo Michibiki Mamoru Kami

Arigatou Swami, Arigatou Swami