41. Ai no Hikari de Sekai

Ai no Hikari de Sekai wo Terasu Kami

Anata wa Sai Bhagawan, Baba Warera no Sai Bhagawan

We Love You, We Love You, We Love You Sai Ram

Aishiau Yorokobi ga Sekai wo Mitasu

Itsuma demo, Itsuma demo, Kagayaku Hikari