Sanskrit / Hindi

2999. Yuga Yuga Ke Avatara Sai

Yuga Yuga Ke Avatara Sai Rama Sai Krishna Sai Baba

Baba Sai Baba Baba Sai Baba [ Yuga Yuga … ]

Allah Yesu Nanak Sai

Buddha Zohrashtra Mahavira Sai

Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram (2)

Toki wo Watari Michibiku Sai

Toki wo Watari Michibiku Sai Rama Sai Krishna Sai Baba

Baba Sai Baba, Baba Sai Baba [ Toki wo … ]

Sai no Ai wa Warera no Chikara

Sai no Ai Shirube ni Susumou

Jai Sai Ram, Jai Sai Ram Yuuki wo Motte

Om Sai Ram, Om Sai Ram Kami to Tomo ni